Missió, visió i valors

\

Missió

Oferim a les persones grans un lloc confortable on facilitem que les necessitats funcionals, socials i emocionals, siguin satisfetes tenint en compte les seves preferències, valors i drets. 

\

Visió

Ser una entitat de referència compromesa amb l’atenció centrada en la persona, amb la voluntat de facilitar a les persones usuàries el poder donar continuïtat al seu projecte i mode de vida.

\

Valors

Professionalitat, dignitat, autonomia, alegria, compromís, humanitat, calidesa i proximitat a les persones grans, personalització, interdisciplinarietat.