Activitats

Vida Gran ofereix una àmplia gama d’activitats individuals i grupals als nostres usuaris, que es realitzen al centre de la mà dels nostres professionals especialitzats.

Tipus d’activitats

Dinàmiques d’estimulació cognitiva

Fem diàriament sessions individuals i de grup amb l’objectiu de potenciar les capacitats cognitives per a millorar el rendiment en el dia a dia de les persones usuàries. També ajudem les persones amb deteriorament cognitiu a comprendre millor la seva realitat i desenvolupar estratègies compensatòries.

Teràpia de reminiscència

És una tècnica que s’aplica especialment a les persones amb demència i que consisteix en afavorir l’evocació de records i fets del passat. Aquesta teràpia afavoreix la comunicació i les relacions socials, reforça l’autoestima i la identitat, i millora l’estat d’humor.

Artteràpia

Utilitzem l’art i l’expressió plàstica per facilitar que els nostres usuaris connecten amb les seves emocions i records. Treballem la motricitat fina, la memòria, la coordinació mà-ull i donem protagonisme al gaudi i la sorpresa de la pròpia creativitat dels nostres participants, que troben els seus propis recursos en els diferents mitjans tècnics expressius.

Musicoteràpia

Tècnica que utilitza la música i els seus elements (com el ritme, la freqüència i el to) i que comporta múltiples beneficis a les persones. D’una banda, incentiva el moviment, l’expressió i la creativitat, i de l’altra, afavoreix l’autoestima i estat d’ànim. També fa recordar cançons del passat, potencia l’equilibri i la coordinació, i fa aflorar emocions.

Psicomotricitat

Teràpia per optimitzar la capacitat funcional, benestar mental i autonomia de les persones grans a través del moviment. Pretén millorar la motricitat fina i gruixuda, la coordinació de moviments, l’equilibri, l’agudesa dels sentits, l’organització espacial i l’expressió corporal, entre d’altres.

Costura

Fem tallers puntuals i disposem d’una màquina de cosir al centre. Es tracta d’una activitat gratificant que exercita la memòria episòdica (perquè pot evocar records de joventut), i la memòria no declarativa o implícita (el fet manual de cosir).  

Manualitats

Els tallers fomenten la motricitat fina, la diversió, la relaxació, la creativitat i el treball en equip, entre d’altres.

Jocs de taula

El centre té molts jocs de taula a lliure disposició dels usuaris. Els jocs fomenten la interacció social entre els usuaris i el desenvolupament cognitiu.

Activitats de readaptació funcional i fisioteràpia

Fem activitats en grup i individuals per millorar els dèficits funcionals de l’individu i potenciar les seves capacitats motores.

Dinamització sociocultural i activitats de lleure

Som un centre molt arrelat al barri i per això potenciem sortir al carrer, fer passeigs, anar a la biblioteca i al mercat, i participar a les activitats del barri sempre que la situació sanitària ho permeti.