Coneix-nos

Vida Gran és un centre de dia terapèutic

Ubicat al barri de Navas – La Sagrera de Barcelona, compromès amb el model d’atenció centrat en la persona. Des de l’any 2003 oferim a la gent gran un espai de trobada, cura i benestar, respectant sempre les seves preferències, valors i drets individuals.

Al nostre centre de dia disposem de places privades i també places públiques en col·laboració amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a la formació i experiència del nostre equip humà, els usuaris i usuàries tenen a la vostra disposició les especialitats de fisioteràpia, infermeria, neuropsicologia i gerontologia. A més, oferim tot tipus d´activitats per estimular l´activitat física i les habilitats cognitives i socials: tallers de psicomotricitat, costura, manualitats, jocs cognitius i sortides a espais del barri com la biblioteca, el mercat i els parcs del barri. També disposem d’un servei extern de menjador d’alta qualitat i col·laborem amb una empresa externa especialitzada en transport adaptat des de qualsevol punt de la ciutat de Barcelona.

Obrim de dilluns a divendres de 8 a 20 hi oferim places públiques i privades amb diferents modalitats d’assistència: en horari de matí, tardes, matí i tarda durant tota la setmana o dies alterns. Per a més informació sobre els nostres serveis, tràmits i preus, ompliu el formulari de contacte o truqueu-nos al 934085398

Quins són els nostres objectius

  • Millorar l’autoestima i la salut, així com desenvolupar l’autonomia de les persones grans del nostre centre, proporcionant suport emocional i temps a les seves famílies.

  • Afavorir que les persones usuàries romanguin el màxim temps possible al seu domicili, amb la millor salut i qualitat de vida possible.

  • Atendre les persones usuàries  en aquells aspectes  bàsics de la seva salut per facilitar la vida en l’entorn domiciliari.

  • Acompanyar i donar eines a les famílies  en processos d’acompanyament.

Especialitzats en atendre tots els graus de dependència:

Vida Gran està especialitzat en l’atenció a persones amb tots els graus de dependència: 

Dependència moderada

Quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, com a mínim, una vegada al dia.

Dependència severa

Quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia. Tot i això, no requereix la presència permanent d’un cuidador.

Gran dependència

Quan la persona necessita la presència indispensable i contínua d’un cuidador, ja sigui per demències (Alzheimer, Demència per Cossos de Lewy, Demencies Vasculars, Frontotemporals, etc.), Malaltia de Parkinson, Accidents Vasculars Cerebrals, o per altres tipus de malalties incapacitants.

Missió, visió i valors

Equip

Instal·lacions